Ceník likvidace odpadu a suti 2017

Malý kontejner 3 m3 cena Kč bez DPH cena Kč s DPH
Suť, zemina 1500,– 1815,–
Lehký odpad bez suti 2000,– 2420,–
Směsný odpad a suť 2500,– 3025,–
Polyester odpad 1800,– 2178,–
Zahradní odpad 1700,– 2057,–
Velký kontejner 10 m3 cena Kč bez DPH cena Kč s DPH
Směsný odpad bez suti 3900,– 4719,–
Zahradní odpad 2700,– 3267,–
Doprava písku a ostatních materiálů 800 / 900 kč bez DPH

Jezdíme po celé Praze! Šířka vozu je 2,0 m – dostaneme se i do úzkých průjezdů.

Ceny jsou konečné, včetně odvozu a likvidace sutilikvidace odpadu.

Kontejner malý - ilustrační obrázek Kontejner velký - ilustrační obrázek