Povolení k likvidaci odpadu

Domů / Povolení k likvidaci odpadu

Podle § 12, odst. (4), zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech: „Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.“

Předání odpadu osobě která není oprávněná převzít odpad je tedy nezákonné,taková likvidace odpadu je tedy nezákonnou likvidaci odpadu.

Zavolejte na
737 61 51 40
Copyright © odvoz-odpadu-praha.cz
2024
phone-handset